E-cards
Last Updated 28/8/2022 10:08
Fri, 07 Oct 2022
Rabia Awal 11, 1444
Number of Books 10313

Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam

Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam
  • Year of Publication: 2022
  • Number of Pages: 159
  • Book visits: 234
  • Book Downloads: 0
  • Book Reads: 0

Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam

Bilang isang Katoliko, ako ay napaniwalang ang Katolisismo ang tanging tunay na relihiyon, at ang Judaismo ay isa lamang paghahanda para sa Kristiyanismo. Kaya ang lahat ng ibang relihiyon ay pawang huwad at mali.

Sa katotohanan, sa unang pagkakataon, nakarinig ako ng tungkol sa Islam noong 1978 lamang. Nalaman kong ang mga Muslim ay naniniwala
sa dakilang pinagmulan ng Kristiyanismo at Judaismo  Ang Qur’an ay nagsasaad na ang Allah (ang pantanging pangalan ng Diyos sa wikang Arabik) ay nagpadala ng mga Propeta sa bawa’t lupain upang gabayan ang tao patungo sa landas ng katotohanan at kabutihan.

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply