APP
Last Updated 3/4/2019 10:09
Wed, 24 Jul 2024
Muharram 17, 1446
Number of Books 10425

Muhammad ang mensahero ng Allah

Muhammad ang mensahero ng Allah
  • Publisher: http://explore-islam.com
  • Book Translator: Ahmed Jibril Salas
  • Number of Pages: 121
  • Book visits: 4545
  • Book Downloads: 2622
  • Book Reads: 1970

Muhammad ang mensahero ng Allah

Kung ang pag-uusapan ay tungkol kay Propeta Muhammad , dapat isaalang-alang na ang paksang tatalakayin ay
nauukol sa pinakadakilang tao sa kasaysayan.

Sa katotohanan, ito ay hindi pahayag na walang pinananaligang batayan; sapagka’t kung kanilang babasahin ang kanyang talambuhay, katiyakan na kanilang matutuklasan sa katauhan ng Propeta Muhammad  ang isang
napakagandang larawan ng isang taong nagtataglay ng ganap na kabutihan, kalinisan ng puso at dalisay na
pananalig sa Poong Maykapal.

Nararapat ding isantabi ang mga haka-haka at mga maling paratang upang maabot ang layuning matunghayan ang tunay na katauhan ng Dakilang Propeta .

At walang alinlangan na ang kanilang magiging konklusiyon ay katulad din ng mga matatalinong di-Muslim na sa ilalim ng kanilang makatuwirang pagsusuri, ay kanilang natagpuan ang mga natatanging ugali at asal ng Propeta.

Source: explore-islam

: