Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por...! Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie ...

المزيد