E-cards
Last Updated 7/9/2015 11:59
Fri, 24 Nov 2017
Rabia Awal 5, 1439
Number of Books 9213

Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por…!
  • Dëshiroj të pendohem, por…!
  • Dëshiroj të pendohem, por...! Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 60
  • Book visits: 934
  • Book Downloads: 286
  • Book Reads: 286

Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por...!

Dëshiroj të pendohem, por...! Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

User Rating Be the first one

Dëshiroj të pendohem, por...! Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

Leave a Reply