E-cards
Last Updated 25/4/2017 4:58
Fri, 22 Jan 2021
Jumaada Thani 8, 1442
Number of Books 10194

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • Book visits: 4755
  • Book Downloads: 1610
  • Book Reads: 1393

Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply