E-cards
Last Updated 25/4/2017 4:58
Thu, 16 Jul 2020
Dhul-Qidah 25, 1441
Number of Books 10140

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • Book visits: 4242
  • Book Downloads: 1394
  • Book Reads: 1249

Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply