E-cards
Last Updated 15/7/2019 9:57
Sun, 25 Aug 2019
Dhul-Hijjah 24, 1440
Number of Books 10308

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Ang aklat na ito patungkol sa karangalan at karapatan ng babae sa Islam,at ang doktrina ng mga muslim kay Maria at Eisa AlayhI Salam, at ano ng Islam at paano maging Muslima.

Source: islamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply