APP
Last Updated 4/8/2019 11:03
Mon, 27 May 2024
Dhul-Qidah 19, 1445
Number of Books 10400

Sino ang Anti-Kristo

Sino ang Anti-Kristo
  • Book Editor: Omar Taron
  • Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 16
  • Book visits: 4230
  • Book Downloads: 2336
  • Book Reads: 1565

Sino ang Anti-Kristo
Ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng salitang Anti-Kristo? Sa pananaw ng isang debotong Kristiyano, ang “Anti-Kristo” ay isang katawagan na tuwirang tumutukoy sa sinumang tao na nagtakwil o patuloy na nagtatakwil at hindi tinatanggap si Hesukristo.

Sila ang mga taong hindi naniniwala kay Hesus, hindi tinatanggap at ginagampanan ang dalang aral o mensahe nito, samakatuwid, hindi kinikilala si Hesus.

: