E-cards
Last Updated 4/8/2019 11:03
Sat, 01 Apr 2023
Ramadan 10, 1444
Number of Books 10325

Sino ang Anti-Kristo

Sino ang Anti-Kristo
  • Book Editor: Omar Taron
  • Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 16
  • Book visits: 2301
  • Book Downloads: 1405
  • Book Reads: 936

Sino ang Anti-Kristo
Ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng salitang Anti-Kristo? Sa pananaw ng isang debotong Kristiyano, ang “Anti-Kristo” ay isang katawagan na tuwirang tumutukoy sa sinumang tao na nagtakwil o patuloy na nagtatakwil at hindi tinatanggap si Hesukristo.

Sila ang mga taong hindi naniniwala kay Hesus, hindi tinatanggap at ginagampanan ang dalang aral o mensahe nito, samakatuwid, hindi kinikilala si Hesus.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply