APP
Last Updated 4/8/2019 10:54
Fri, 19 Apr 2024
Shawwal 10, 1445
Number of Books 10389

Sino ang Allah

Sino ang Allah
  • Book Editor: Omar Taron
  • Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 53
  • Book visits: 3340
  • Book Downloads: 2010
  • Book Reads: 1527

Sino ang Allah

Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay wari bang may isang (madilim na) hukay na sa loob nito’y may isang lamparang nasa (loob ng) isang salamin na tila nagniningning na bituin.

Ang lamparang ito’y pinagniningas ng (langis ng) isang pinag-palang puno ng oliba na wala sa silangan at maging sa kanluran.

: