E-cards
Last Updated 16/5/2020 8:30
Fri, 21 Jan 2022
Jumaada Thani 18, 1443
Number of Books 10244

Pamamaraan ni Propeta Muhammad Pangangalaga mula sa Kapinsalaan

Pamamaraan ni Propeta Muhammad Pangangalaga mula sa Kapinsalaan
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2020
  • Number of Pages: 15
  • Book visits: 1453
  • Book Downloads: 813
  • Book Reads: 587

Pamamaraan ni Propeta Muhammad sa Pangangalaga mula sa Kapinsalaan

Pamamaraan ni Propeta Muhammad  Bago pa ang nakaraang labing-apat na siglo, at bago pa matuklasan ang mga tinatawag ngayon na “Pangontrang gamot”, itinuro sa atin ng Sugo ng Islam, ang Pangwakas na Propeta na si Muhammad –sallallahu alayhi wa sallam- mula sa kanyang dakilang pamamaraan at mga katuruan. Ang mga ito ay hinango mula sa kapahayagan ng Quran na inilarawan ng Allah bilang gabay, awa, liwanag at lunas. Kabilang sa ginagarantiya nito sa atin ay ang kaligayahan, kapanatagan, pangangalaga at proteksyon mula sa pangamba, kasamaan, sakit at epidemya na tulad ng Corona Virus (COVID-19).

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply