E-cards
Last Updated 15/7/2019 10:15
Sun, 08 Dec 2019
Rabia Thani 11, 1441
Number of Books 10104

Nadiyos’ Kubre? (GOD’ED?)

Nadiyos’ Kubre? (GOD’ED?)
  • Publisher: www.levelthruth.com
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 301
  • Book visits: 1798
  • Book Downloads: 919
  • Book Reads: 558

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam

Ang mga paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply