E-cards
Last Updated 15/7/2019 9:26
Wed, 29 Jun 2022
Dhul-Qidah 29, 1443
Number of Books 10301

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay
  • Book Editor: Salamuddin Casim
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2018
  • Number of Pages: 101
  • Book visits: 1852
  • Book Downloads: 1106
  • Book Reads: 817

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay

Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus (sumakanya ang kapayapaan) at ang mga katibayan mula sa bibliya na si Hesus ay Sugo at Propeta ng Diyos

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply