E-cards
Last Updated 26/6/2022 8:48
Wed, 04 Oct 2023
Rabia Awal 19, 1445
Number of Books 10367

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah
  • Publisher: islamhouse
  • Number of Pages: 28
  • Book visits: 12201
  • Book Downloads: 3696
  • Book Reads: 2858

Gabay sa Hajj at Umrah

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto,

tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah,

sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply