E-cards
Last Updated 4/8/2019 11:40
Fri, 24 Jun 2022
Dhul-Qidah 24, 1443
Number of Books 10301

Ang Babae sa Islam

Ang Babae sa Islam
  • Book Editor: amal Joves
  • Publisher: www.islamland.com
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 151
  • Book visits: 1891
  • Book Downloads: 4331
  • Book Reads: 881

Ang Babae sa Islam

Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito. Naniniwala ako na bagama’t maraming aklat na ang naisulat tungkol sa paksang nauukol sa mga kababaihan sa ilalim ng Relihiyong Islam na tumatalakay sa karapatan, edukasyon, pamana at iba pa, nadarama ko na ang aklat na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at kabuuang paliwanag ng lahat ng paksang may kaugnayan sa katayuan ng mga babae sa Relihiyong Islam.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply