Slechts één Boodschap

Na de schepping van Adam is er door de geschiedenis van de mensheid heen herhaaldelijk slechts ...