Sino ang Allah

Sino ang Allah

Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay w ...

المزيد