La verdad acerca de Jes?s

La verdad acerca de JESÚS

La verdad acerca de JESÚS El Islam mira a Jesucristo como un gran Mensajero Enviado de Dios,lo ...

المزيد
MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae Ng Sangkatauhan

MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae Ng Sangkatauhan

Ang isang halimbawa na binigyan ng liwanag ay ang katotohanan tungkol sa buhay ni Maryam (Maria ...

المزيد