Translation of the meanings of the quran in Italian

KITAB SUCI AL-QURAN: Bahasa Melayu Translation of the Meanings

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة‎ الملايوية ...

المزيد