Alahadieth Alqodsi

Een hadith qudsi bevat de woorden van Allah die ons overgeleverd zijn door de profeet (vzmh) m. ...