TIPA NKWA ANIGYIE MO

kasamu: asekyerɛ na de yɛe kwan ma nkorɔfo kɔ nhyehyɛekwanso _ anyigye-anyigye bra. ...

المزيد

AHLU SSUNNAH ɛNE JAMAA GYEDIA

Kasamu: AHLU SSUNNAH ɛNE JAMAA GYEDIA emu nkyereye ediko twi kasamu ...

المزيد