E-cards
Last Updated 25/7/2020 4:33
Wed, 22 Mar 2023
Shaban 29, 1444
Number of Books 10320

ADAM OCH EVAS RELIGION

ADAM OCH EVAS RELIGION
  • Book Translator: Ibrahim Blicksjö
  • Year of Publication: 2020
  • Number of Pages: 6
  • Book visits: 2667
  • Book Downloads: 1215
  • Book Reads: 986

ADAM OCH EVAS RELIGION

En Religion och Ett Budskap!

Sedan skapelsen av Adam och Eva, genom historien, så har en sann religion med ett ursprungligt budskap gång på gång förmedlats till människorna. För att påminna människorna om det och få dem tillbaka på banan så har många profeter och budbärare – bland andra Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus, och Muhammad – sänts av den Ende Sanne Guden för att förmedla samma budskap och för att följa en och samma religion.

Dessa profeter och budbärare förmedlade alla samma budskap; så därför måste de ha samma religion!

Underkastelse till Guds Vilja är själva essensen i deras budskap. Detta ord ’UNDERKASTELSE’ är vad det arabiska ordet ’ISLAM’ betyder.

Qur’an bekräftar att underkastelse till Gud, eller ’Islam’ är Adams och Guds alla profeters och sändebuds sanna religion. Bibeln har många utlåtanden där Jesus lär sina följeslagare att utföra Guds Vilja och att hålla sig till Hans befallningar.  På samma sätt så återger  dessa ord från Jesus broder, Jakob, som även han hänvisar till Islams betydelse (underkastelse till Gud) när han säger: ”Underordna er därför Gud.” (Jakobs Brev 4:7)

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply