APP
Last Updated 3/4/2019 10:07
Fri, 21 Jun 2024
Dhul-Hijjah 14, 1445
Number of Books 10420

Mohammed Mesagerul lui Allah

Mohammed Mesagerul lui Allah
  • Book Editor: Nica Oana Alexandra
  • Publisher: explore-islam.com
  • Book Translator: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 115
  • Book visits: 5084
  • Book Downloads: 2928
  • Book Reads: 2014

Mohammed Mesagerul lui Allah

Această carte vorbeşte despre viaţa Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi despre nobilul şi frumosul său caracter.

De asemenea, îşi propune să aducă la lumină figuri contemporane ale societăţi vestice, care au vorbit în modul cel mai frumos despre Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Alalh fie asupra sa!)

Toată slava I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea sa cea Dreaptă!

Atunci când se discută despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), trebuie să se ţină cont de faptul că se vorbește despre cea mai măreaţă personalitate din istorie.

Aceasta nu este o pretindere nefondată, pentru că persoana care citeşte biografia sa şi află despre manierele şi codul său moral, lăsând deoparte prejudecățile religioase şi orientările personale, va ajunge cu siguranţă la aceeaşi concluzie la care au ajuns și mulţi nemusulmani corecți şi imparțiali.

Source : islamland

: