APP
Last Updated 24/3/2019 9:58
Wed, 12 Jun 2024
Dhul-Hijjah 5, 1445
Number of Books 10420

Cheia înțelegerii islamului

Cheia înțelegerii islamului
  • Publisher: explore-islam.com
  • Book Translator: EIRC
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 108
  • Book visits: 4940
  • Book Downloads: 2961
  • Book Reads: 1859

Cheia înțelegerii islamului

“Cheia înțelegerii islamului” este una dintre cele mai bune cărți pe care un nemusulman le poate citi pentru a înțelege religia Lui Allah, islamul.

Este un ghid ilustrat și ușor care explică multe chestiuni importante, precum: „Ce este Islamul” , „Cine este Mohammed”, „În ce cred musulmanii și ce cred ei despre Isus și mama , Maria (Pacea fie asupra lor!)”, „Ce este Coranul”, „Este adevărat că musulmanii cred în Biblie”, Ce este jihad-ul”, „Care este poziția femeilor în Islam”, „Este adevărat că există miracole științifice în Coran și ce spune știința modernă despre islam”, „Cum se închină musulmanii și care sunt locurile sfinte pentru musulmani”,

concisă a ceea ce este si a ceea ce nu este islamul si un inventar extrem de bine organizat
de prezentări luate din surse tradiționale cu privire la credință, actele de adorare si
problemele sociale pentru musulmanul practicant. În mod cert, această manieră de
a distribui informații critice despre mesajul islamului prezintă o oportunitate nouă și
atrăgătoare de a face cunoscută această religie, păstrând neschimbate principiile de
bază ale credinței.

Source: ISLAMLAND

 

 

: