E-cards
Last Updated 14/7/2019 10:07
Mon, 06 Apr 2020
Shaban 13, 1441
Number of Books 10135

Przewodnik Nowego Muzułmanina

Przewodnik Nowego Muzułmanina
  • Publisher: http://www.newmuslimguide.com
  • Year of Publication: 2014
  • Number of Pages: 258
  • Book visits: 616
  • Book Downloads: 410
  • Book Reads: 260

Przewodnik Nowego Muzułmanina

Ten pięknie ilustrowany przewodnik został opra cowany tak, by ułatwić ci pierwsze kroki w uczeniu sie tej wspaniatej religi.

która bez wqtpienia jest na- lepszym z dobrodziejstw, jakimi Allah obdarzył wskazówek odnośnie większości aspektów życia.odpowie na twoje pytania, a także pomoże ci dbać o relacje międzyludzkie i radzić sobie z różnymi sytuacjami, w których prawdopodobnie się znajdziesz.

Prze- wodnik ten napisany został w sposób jasny, bazu- jgc na wiarygodnych informacjach z Koranu i Udzieli islamskich człowieka islamu .

ci Sunny Proroka Oprócz tego, że jest to niezwykle szczegółowa ksiqżka, jest to również podręcznik, do którego możesz sięgnqć zawsze, gdy będziesz mieć jakieś pytania lub będziesz chciał poznać islamskie pos- tanowienie odnośnie jakiejs kwestii.

Source: islamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply