E-cards
Last Updated 8/9/2015 11:01
Sat, 22 Jan 2022
Jumaada Thani 19, 1443
Number of Books 10244

باطل کننده‌های معاصر روزه

باطل کننده‌های معاصر روزه
  • Book Translator: اسحاق بن عبدالله دبيرى العوضى
  • Year of Publication: 2008
  • Number of Pages: 24
  • Book visits: 3306
  • Book Downloads: 1252
  • Book Reads: 986

باطل کننده‌های معاصر روزه به معرفی 20 مورد از مبطلات حدید روزه اختصاص دارد که در کتب فقهی قدیمی بدانها اشاره‌ای نشده است. نویسنده با اشاره به اختراع دستگاه‌ها، داروها و پدیده‌های نوظهور در زندگی بشر، برخی از آنها را که شبهة مبطل‌بودن را داراست با مجتهدین طراز اول عربستان در میان گذاشته و اقوال مخالف و موافق آنان را در این اثر تدوین نموده است. همچنین نظر مجتهدین متقدم اهل سنت را درباره مصادیقی که مشابه این موارد بوده‌اند ذکر می‌کند. ایشان در استدلال‌های خود آیات قرآن و احادیث شریف نبوی را نیز لحاظ کرده‌اند. از جمله این مبطلات می‌توان به کپسول تنگی نفس، قطره‌های گوش و بینی و چشم، ترزیق، آزمایش خون و شیاف اشاره نمود.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply