APP
آخر تحديث 6/6/2022 9:36
الإثنين, 22 يوليو 2024
محرم 15, 1446
Number of Books 10425

Manzon Musulunci Annabi Muhammad

Manzon Musulunci Annabi Muhammad
  • Publisher: islamhouse
  • Book Translator: https://rwwad.com
  • Year of Publication: 2022
  • Number of Pages: 25
  • Book visits: 3138
  • Book Downloads: 1071
  • Book Reads: 1024

Manzon Musulunci Annabi Muhammad

Takaitaccen bayanin Manzon Allah Muhammad , tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.

A ciki, na bayyana SunanSa, NasabarSa, Garinsa, Aurensa, da kuma Sakonsa wanda yai kira zuwa gare shi, Alamomin Annabtakarsa, Shari’arsa, da matsayin Abokan Adawarsa game da shi.
Manzon Musulunci shi ne Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, daga zuriyar Isma’il Bn Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare su.Kuma saboda annabin Allah Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya fito daga Sham zuwa Makka, tare da shi akwai matarsa Hagar da dansa Isma’il, wanda ke cikin shimfiɗar jariri, kuma sun zauna a Makka bisa umarnin Allah Madaukaki Kuma lokacin da yaron ya girma, Annabi Ibrahim Alaihissalam ya zo Makka, shi da dansa Isma’il, amincin Allah ya tabbata a gare su, suka gina Ka’aba, Haikali mai Alfarma. mutane sun yawaita a kusa da gidan, kuma Makka ta zama wurin masu bautar Allah, Ubangijin Talikai,
masu son yin aikin Hajji, kuma Mutane sun ci gaba da bautar Allah da hada Shi bisa addinin Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare shi, shekaru aru -aru .Sannan Batan ya faru ne bayan hakan, kuma yankin Larabawa ya kasance kamar yanayin da ke kewaye da shi daga sauran ƙasashen Duniya, akwai abubuwan Arna a cikinsa: kamar bautar gumaka, kashe mata mata, zaluntar mata, maganganun ƙarya, shan giya , aikata alfasha, cin kudin Marayu da cin Riba.A wannan wuri kuma a cikin wannan Mahalli, an haifi Manzon Allah, Muhammad Bin Abdullah, daga zuriyar Isma’il bn Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare su, a shekara ta 571 Miladiyya. Mahaifinsa ya rasu kafin Haihuwarsa, mahaifiyarsa kuma ta rasu a shekararsa ta shida, kuma Baffansa Abu Talib ya dauki Nauyinsa, ya rayu Maraya, Matalauci, ya kasance yana ci yana samun Aiki da zai yi da Hannunsa.
Source: islamhouse

: