คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ อาจจะเปิดประตูให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริง และอาจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณ และความสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้

Book Author: อลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์

Publisher: www.salehs.net

Book Translator: อับดุลอาซีซ สุนธารักษ์

Book visits: 442

Book Downloads: 229

อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม

อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม

อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการขอฝนตามบทบัญญัติอิสลาม ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ อย่างสั้นๆ เขาใจง่าย พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ และตำราของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ นับเป็นหนังสือที่ควรแก่การศึกษาเพื่อปฏิบัติตามสุนนะฮฺในการขอฝน.

Book Author: إسماعيل لطفي فطاني

Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 3181

Book Downloads: 1790

วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น

Book Author: عثمان إدريس

Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 3431

Book Downloads: 1861

บทเรียนคำสอนที่สำคัญสำหรับผู้คนทั่วไป

บทเรียนคำสอนที่สำคัญสำหรับผู้คนทั่วไป

งานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ หนังสือเล่มนี้แม้จะหนาไม่มาก แต่บรรจุพร้อมด้วยความรู้ต่างๆ ที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ บทบัญญัติการละหมาด การจัดการศพ คำตักเตือนสั่งสอนด้านจริยธรรม และในส่วนท้ายยังระบุถึงคำตักเตือนจากชิริกและบาปต่างๆ ไว้อีกด้วย

Book Author: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Publisher: กระทรวงกิจการอิสลาม สาธารณะกุศล การเผยแพร่ และการชี้นำ

Book Translator: อบูยุสรอ อิสมาอีล บิน อะห์มัด

Book visits: 3539

Book Downloads: 2036

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน) เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเฉพาะเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการทำอุฎหิยะฮฺหรือการเชือดกุรบ่าน โดยระบุหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ พร้อมคำอธิบายและความเห็นจากอุละมาอ์ในมัซฮับทั้งสี่

Book Author: عثمان إدريس

Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 3211

Book Downloads: 1784

อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์ .. การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม

อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์ .. การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม

ตำรา อัต-ฏิบ อัน-นะบะวีย์ ซึ่งรวบรวมโดย อิบนุล ก็อยยิม อุละมาอ์ผู้มีชื่อเสียง นับเป็นตำราทางการแพทย์ตามแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ที่สำคัญเล่มหนึ่งทีเดียว หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลในหลายภาษาซึ่งรวมทั้งภาษาไทย ที่แปลโดย นพ.กษิดิษ ศรีสง่า ภายใต้แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย

Book Author: ابن القيم الجوزية

Publisher: www.muslimthaihealth.com

Book Translator: นพ.กษิดิษ ศรีสง่า

Book visits: 3353

Book Downloads: 1967

ถือศีลอดเราะมะฎอนด้วยศรัทธาและหวังการตอบแทน

ถือศีลอดเราะมะฎอนด้วยศรัทธาและหวังการตอบแทน

ถือศีลอดเราะมะฎอนด้วยศรัทธาและหวังการตอบแทน เนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยหลักฐานต่างๆ ที่ระบุถึงการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอน โดยเน้นในสองประการคือ การถือศีลอดและการละหมาดตะรอวีหฺ ซึ่งต้องอาศัยเงื่อนไขหลักสองอย่างคือการศรัทธาและการหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการอธิบายหลักฐานโดยยกอ้างจากความเห็นของอุละมาอ์ รวมทั้งให้บทสรุปสั้นๆ ที่ได้ใจความอย่างน่าสนใจ

Book Author: عزمان تي علي

Publisher: Islam House

Book visits: 3008

Book Downloads: 1709

กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ

กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ

กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ สรุปจากหนังสือ “อัลหะยะวานาต” เขียนโดย เชคสุลัยมาน อัล-เคาะรอชีย์ รวมกฎว่าด้วยการจำแนกว่าสัตว์ชนิดใดทีีี่หะลาลและอนุญาตให้มุสลิมทานได้ และสัตว์ประเภทใดที่หะรอม ตามหลักศาสนาอิสลาม

Book Author: سليمان بن صالح الخراشي

Publisher: สำนักพิมพ์อัลกอสิม

Book Translator: อัสรัน นิยมเดชา

Book visits: 2957

Book Downloads: 1703

40 หะดีษสร้างครอบครัวคุณธรรมสู่สังคมอุดมสุข

40 หะดีษสร้างครอบครัวคุณธรรมสู่สังคมอุดมสุข

40 หะดีษสร้างครอบครัวคุณธรรมสู่สังคมอุดมสุข หนังสือที่รวบรวมคำสอนของท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม

Book Author: أحمد حسين الفاريتي

Publisher: ชมรมส่งเสริมกิจการอิสลาม ปัตตานี

Book Translator: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

Book visits: 3320

Book Downloads: 1792

หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม

หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องและที่ตรงกันข้าม

อธิบายถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮฺตามทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้เป็นมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าคำพูดและการกระทำต่างๆ จะเป็นที่ตอบรับถ้าหากอะกีดะฮฺถูกต้อง และถ้าหากอะกีดะฮฺผิดเพี้ยนสิ่งอื่นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ตามไปด้วย

Book Author: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Publisher: กระทรวงกิจการอิสลาม สาธารณะกุศล การเผยแพร่ และการชี้นำ

Book Translator: อิมรอน มะกูดี

Book visits: 3466

Book Downloads: 1910

ประเภทของเตาฮีด

ประเภทของเตาฮีด

ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทัศนะต่างๆ ของอุละมาอ์อิสลามในการแบ่งประเภทเตาฮีดเป็น รุบูบิยะฮฺ, อุลูฮิยะฮฺ และ อัสมาอ์ วัศ ศิฟาต ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวอาศัยการวิเคราะห์หลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ผ่านการอธิบายของบรรดาอุละมาอ์ที่น่าเชื่อถือ

Book Author: نعمان إسماعيل

Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 3100

Book Downloads: 1738

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม หนังสือที่เรียบเรียงโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสตรีในอิสลาม อาทิ - สตรีในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ - สตรีในสังคม - การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ

Book Author: محمد زكي يوسف

Publisher: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Book visits: 3102

Book Downloads: 1757

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัล-อันอาม

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัล-อันอาม

อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-อันอาม กล่าวถึงความพิเศษของสูเราะฮฺนี้ ซึ่งเป็นสูเราะฮฺที่ได้รับเกียรติโดยให้มะลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นตนร่วมติดตามในการประทานมันลงมา เนื่องจากเป็นสูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งประกาศิตถึงเอกภาพของอัลลอฮฺ และการโต้ตอบข้อกล่าวหาอันมดเท็จของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

Book Author: فؤاد زيدان

Publisher: Islam House

Book Translator: แวมูฮัมหมัดซาบรี แวยะโก๊ะ

Book visits: 3159

Book Downloads: 1769

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน กล่าวถึงมารยาทต่างๆ ที่จะต้องคำนึงถึงสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านอัลกุรอาน อาทิ ความบริสุทธิ์ใจ ร่างกายต้องสะอาด อ่านด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ อ่านชัดถ้อยชัดคำ การขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฎอน การใคร่ครวญความหมาย การสุญูดติลาวะฮฺ เป็นต้น เป็นหนึ่งในบทเรียนสำหรับเดือนเราะมะฎอนของท่านเชคอัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ

Book Author: محمد الصالح العثيمين

Publisher: Islam House

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 3916

Book Downloads: 2106

คู่มืออิอฺติกาฟ

คู่มืออิอฺติกาฟ

อธิบายประเด็นต่างๆ ว่าด้วยอิอฺติกาฟในช่วงสิบวันสุดท้ายของเราะมะฎอนไว้อย่างกระชับแต่ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นหัวข้อ ผู้เรียบเรียงได้อ้างหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและอัลหะดีษไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยทัศนะและความเห็นของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้เป็นตัวอธิบาย

Book Author: عثمان إدريس

Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 2953

Book Downloads: 1620

วิธีเพื่อปกป้องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

วิธีเพื่อปกป้องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

หนังสือเล็กๆ ที่แนะนำวิธีการต่างๆ เพื่อเชิดชู ช่วยเหลือ ปกป้อง และฟื้นฟูแนวทางของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในระดับต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับมุสลิมทุกคนที่รักท่านนบีจะใช้ปฏิบัติเพื่อแสดงความรักต่อท่าน ด้วยวิธีการที่่่ถูกต้องและเปี่ยมด้วยปัญญา

Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

Book Translator: ยูซุฟ อบูบักรฺ - อันวา สะอุ

Book visits: 2985

Book Downloads: 1600

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอดรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

Book Author: محمد بن صالح المنجد

Publisher: Islam House

Book Translator: นัศรุลลอฮฺ ฏ็อยยิบ

Book visits: 3249

Book Downloads: 1893

40 โอวาทครอบครัวเปี่ยมสุข

40 โอวาทครอบครัวเปี่ยมสุข

40 โอวาทครอบครัวเปี่ยมสุขหนังสือเล่มนี้ เป็นโอวาทหรือคำสั่งเสีย 40 บท ที่เขียนโดย ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา เนื่องในโอกาสงานสมรสบุตรีของท่าน ซึ่งเป็นภาษามลายู และได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยอีกครั้งโดยซุฟอัม อุษมาน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเป็นข้อคิดสี่สิบข้อแก่คู่สามีภรรยา รวมทั้งแก่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย ซึ่งผู้เขียนได้เปรียบว่าเป็น “พวงไข่มุกในกล่องดวงใจที่สลักเสลาด้วยอีมาน”.

Book Author: إسماعيل لطفي فطاني

Publisher: Islam House

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

Book visits: 2692

Book Downloads: 1700

40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

หนังสือหะดีษซึ่งเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยหะีดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จำนวน 42 หะดีษ ซึ่งเป็นหะดีษหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำคัญอันเป็นรากฐานของอิสลาม เรียบเรียงโดยอิมามหะดีษผู้ึขึ้นชื่อ ท่านอิมาม อบู ซะกะรียา ยะห์ยา บิน ชะร็อฟ อัน-นะวะวีย์

Book Author: أبو زكريا النووي

Publisher: Islam House

Book Translator: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

Book visits: 4227

Book Downloads: 2082