Превод сажетог тумачења Часног Курана на српски језик

Превод сажетог тумачења Часног Курана на српски језик

Превод сажетог тумачења Часног Курана на српски језик

Publisher: https://rwwad.com/

Book visits: 1851

Book Downloads: 373

Олакшано поимање веровања

Олакшано поимање веровања

Бог (Аллах) је послао Мухамеда, мир Божији над њим, са упутом и вером истине, да избави људе из таме на светло, из очите заблуде на јасну упуту, са вером која прса чини пространим и смирује срца.

Book Author: Ахмедб.Абдулазизел-Кади

Publisher: king Fahad National Library

Book visits: 2427

Book Downloads: 705

Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Book Author: Мухаммед б. Ибрахим Ет- Тувејџери

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Фејзо Радончић

Book visits: 3678

Book Downloads: 833

Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)

Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)

Од када се рачуна почетак ислама? И колики је временски период између Мухаммеда, мир над њим, и Исуса, мир над њим?

Book Author: Мухаммед Салих Ел- Мунеџид

Publisher: www.islamqa.info

Book Translator: Фејзо Радончић

Book visits: 2716

Book Downloads: 814