Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Толеранција Ислама (Tolerance in Islam)

Book Author: Мухаммед б. Ибрахим Ет- Тувејџери

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Фејзо Радончић

Book visits: 714

Book Downloads: 148

Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)

Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)

Од када се рачуна почетак ислама? И колики је временски период између Мухаммеда, мир над њим, и Исуса, мир над њим?

Book Author: Мухаммед Салих Ел- Мунеџид

Publisher: www.islamqa.info

Book Translator: Фејзо Радончић

Book visits: 651

Book Downloads: 150