E-cards
Last Updated 26/8/2015 2:33
Sun, 19 Nov 2017
Safar 30, 1439
Number of Books 9209

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre
  • Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre
  • Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 44
  • Book visits: 1077
  • Book Downloads: 319
  • Book Reads: 0

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Ne postoji ni jedan ibadet a da ga Allah ili Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nisu pojasnili, njegovu kakvoću i način. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadždž jednom, i taj hadždž je nazvan Hadždžetul veda’ ili hadždž u kojem se oprostio (vede’a) od ljudi. Prilikom toga je pojasnio svome Ummetu kako se obalja hadždž u potpunosti; rekao je: (Uzmite od mene vaše obrede), a u ovoj knjizi ćete naći propise obaljanja hadždža uz propise posjete poslanikove džamije i klanjanja u njoj.

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

User Rating Be the first one

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Leave a Reply