ประเภทของเตาฮีด

ประเภทของเตาฮีด

ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทัศนะต่างๆ ของอุละมาอ์อิสลามในการแบ่งประเภทเตาฮีดเป็น รุบูบิยะฮฺ, อุลูฮิยะฮฺ และ อัสมาอ์ วัศ ศิฟาต ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวอาศัยการวิเคราะห์หลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ผ่านการอธิบายของบรรดาอุละมาอ์ที่น่าเชื่อถือ

Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน