Šta poslije kabura

Šta poslije kabura

Šta poslije kabura ekoliko riječi o stanjima ljudi poslije smrti pa sve do zadnjeg pristajališta, Džennet ili Džehennem.

Publisher: islamhouse.com