دین حق

دین حق

اعتقادات و باورهای اصیل اسلامی را بیان کرده است تا پیام آخرین فرستاده خداوند را بار دیگر بر همگان عرضه کند. نویسنده در اثر حاضر، با استفاده از آیات هدایتگر قرآن کریم و سخنان گهربار رسول مهربان اسلام، مهم‌ترین معتقدات … Continue reading

Book Translator: عبد الستار عطا زاده كوهستاني

دين الحق

دين الحق

دين الحق

Publisher: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد