E-cards
Last Updated 18/7/2019 1:11
Sun, 25 Oct 2020
Rabia Awal 8, 1442
Number of Books 10171

Mesazhi i vërtetë i Jezu Krishtit NË QURAN DHE BIBËL

Mesazhi i vërtetë i Jezu Krishtit NË QURAN DHE BIBËL
  • Book Translator: ANISA DULJA
  • Year of Publication: 2019
  • Number of Pages: 21
  • Book visits: 1088
  • Book Downloads: 493
  • Book Reads: 391

 Mesazhi i vërtetë i Jezu Krishtit NË QURAN DHE BIBËL

Ky libër është një përmbledhje e shkurtër në të cilën dëshiroj të sqaroj origjinën e Krishterimit dhe realitetin e tij të sotëm.

Është të udhëheqë të Krishterët të njohin rrënjët e besimeve të tyre (për të besuar në një Perëndi dhe ta unifikojnë Atë në adhurim).

Në këtë përmbledhje, kam bërë një përpjekje për të cituar ajetet Kur’anore që përmendin historinë e Jezu Krishtit dhe nënës së tij dhe për të dhënë dëshmi nga tekstet e tanishme të Tevratit dhe Ungjillit për t’i ilustruar lexuesve të Krishterë vërtetë mesazhin e vertetë të Jezu Krishtit duke përdorur burimet e tyre.

Ky libër i ndihmon të gjithë mendimtarët, mendjet e hapura dhe kërkuesit e së vërtetës të dinë se ajo që u dërgua nga Perëndia te të gjitha kombet me të gjithë të dërguarit gjatë gjithë historisë ishte një mesazh unik (Monoteizmi i pastër).

Profeti Jezus ishte gjithashtu një nga ata lajmëtarë të devotshëm që u përpoqën t’i udhëzonin njerëzit e tyre në të vërtetën, por shumë njerëz ndoqën dëshirat e tyre dhe kështu shkuan shumë larg mësimeve profetike.

 

 

 

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply