E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:43
Tue, 21 Nov 2017
Rabia Awal 2, 1439
Number of Books 9213

Lutjet ditore të muslimanit

Lutjet ditore të muslimanit

Lutjet ditore të muslimanit
  • Lutjet ditore të muslimanit
  • Lutjet ditore të muslimanit Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes
  • Book Editor: Driton Lekaj
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: Lulzim Susuri
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 4
  • Book visits: 10609
  • Book Downloads: 1368
  • Book Reads: 33

Lutjet ditore të muslimanit

Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të muslimanit.

Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes si dhe lutjet pas namazeve farz (të detyrueshme).

Lutjet ditore të muslimanit

Lutjet ditore të muslimanit Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes

User Rating 5 ( 1 votes)

Lutjet ditore të muslimanit Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes

Leave a Reply