E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:32
Fri, 14 May 2021
Shawwal 2, 1442
Number of Books 10225

KUR’AN-i

KUR’AN-i
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: Një Grup përkthyesish
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 270
  • Book visits: 2894
  • Book Downloads: 1706
  • Book Reads: 766

KUR’AN-i

Kur’an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pranë shtëpisë botuese Darus Selam.

Është i vetmi përkthim deri më tani që është kryer në grup dhe shquhet për nga kujdesi që ajetet që kanë të bëjnë me akiden – besimin të përkthehen në dritën e besimit të pastër Islam – Besimit të Ehli Sunetit.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply