E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:32
Tue, 18 Dec 2018
Rabia Thani 10, 1440
Number of Books 10051

KUR’AN-i

KUR’AN-i

KUR’AN-i
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: Një Grup përkthyesish
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 270
  • Book visits: 1123
  • Book Downloads: 343
  • Book Reads: 318

KUR’AN-i

Kur’an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pranë shtëpisë botuese Darus Selam.

Është i vetmi përkthim deri më tani që është kryer në grup dhe shquhet për nga kujdesi që ajetet që kanë të bëjnë me akiden – besimin të përkthehen në dritën e besimit të pastër Islam – Besimit të Ehli Sunetit.

KUR'AN-i

Kur'an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pranë shtëpisë botuese Darus Selam.

User Rating Be the first one

Kur'an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pranë shtëpisë botuese Darus Selam.

Leave a Reply