E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:32
Thu, 26 Nov 2020
Rabia Thani 10, 1442
Number of Books 10175

KUR’AN-i

KUR’AN-i
 • Publisher: Islam House
 • Book Translator: Një Grup përkthyesish
 • Year of Publication: 2011
 • Number of Pages: 270
 • Book visits: 2054
 • Book Downloads: 1010
 • Book Reads: 619

KUR’AN-i

Kur’an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pranë shtëpisë botuese Darus Selam.

Është i vetmi përkthim deri më tani që është kryer në grup dhe shquhet për nga kujdesi që ajetet që kanë të bëjnë me akiden – besimin të përkthehen në dritën e besimit të pastër Islam – Besimit të Ehli Sunetit.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

2 thoughts on “Tarjete Interactiva Descubre el Islam (Spanish)

Winston mhango

this is such a great place.thank you all members of edc.i and my team in malawi have built a complete site based on your wordpress plugin for the books in here.may Allah reward you abundantly

  Mohsen Haredy

  Salam dear brother,
  Thank you very much for your kind words.
  May Allah accept your efforts.
  Can you send us a link to the site you have built based on our plugin?

Leave a Reply