E-cards
Last Updated 15/10/2017 11:37
Fri, 20 Oct 2017
Muharram 29, 1439
Number of Books 9187

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe
  • Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe
  • Bisedë e përditshme - Shqipe, Angleze dhe Arabe Ky libër përmban fjalë dhe biseda në gjuhët: shqip, anglisht dhe arabisht. Libri është
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 129
  • Book visits: 764
  • Book Downloads: 190

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe

Ky libër përmban fjalë dhe biseda në gjuhët: shqip, anglisht dhe arabisht. Libri është i përpiluar për nivelin e fillestarëve dhe ju ndihmon t’i thellojnë njohuritë e tyre në këto gjuhë si dhe të bëjnë krahasim mes tyre.

Bisedë e përditshme - Shqipe, Angleze dhe Arabe

Bisedë e përditshme - Shqipe, Angleze dhe Arabe Ky libër përmban fjalë dhe biseda në gjuhët: shqip, anglisht dhe arabisht. Libri është

User Rating 5 ( 1 votes)

Leave a Reply