E-cards
Last Updated 8/9/2015 2:51
Thu, 19 Oct 2017
Muharram 28, 1439
Number of Books 9186

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin
  • Njohje e përgjithshme me Islamin
  • Njohje e përgjithshme me Islamin Libërth i cili përmban një pasqyrë të shkurtë rreth gradave të fesë Islame: Islamit (nënshtrimit përmes veprave të dukshme) dhe kushteve të tij, Imanit (besimit) dhe kushteve të tij si dhe Ihsanit (bamirësë).
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 20
  • Book visits: 1628
  • Book Downloads: 504

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin Libërth i cili përmban një pasqyrë të shkurtë rreth gradave të fesë Islame: Islamit (nënshtrimit përmes veprave të dukshme) dhe kushteve të tij, Imanit (besimit) dhe kushteve të tij si dhe Ihsanit (bamirësë).

User Rating Be the first one

Leave a Reply