App
Last Updated 10/10/2017 11:30
Mon, 16 Oct 2017
Muharram 25, 1439
Number of Books 9184

Salat Kitaabay

Salat Kitaabay

Salat Kitaabay
  • Salat Kitaabay
  • "tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih: kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle K aadu kaat xakabuh tanim : Ackaam kitaabak Qabdul - qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse qasiiri ,aban gurrittet yaaba"
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Qali buuha cummad
  • Year of Publication: 2015
  • Number of Pages: 26
  • Book visits: 340
  • Book Downloads: 40

Salat Kitaabay

“tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih:

kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle  K aadu kaat xakabuh tanim :

Ackaam kitaabak Qabdul – qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse  qasiiri ,aban gurrittet yaaba”

Salat Kitaabay

"tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih: kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle K aadu kaat xakabuh tanim : Ackaam kitaabak Qabdul - qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse qasiiri ,aban gurrittet yaaba"

User Rating Be the first one

Leave a Reply