E-cards
Last Updated 25/4/2017 4:58
Sat, 23 Feb 2019
Jumaada Thani 18, 1440
Number of Books 10093

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • Book visits: 3214
  • Book Downloads: 961
  • Book Reads: 891

Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply