E-cards
Last Updated 25/4/2017 4:58
Thu, 20 Jun 2019
Shawwal 17, 1440
Number of Books 10255

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • Book visits: 3428
  • Book Downloads: 1038
  • Book Reads: 955

Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply