E-cards
Last Updated 15/11/2017 1:14
Wed, 18 Jul 2018
Dhul-Qidah 5, 1439
Number of Books 9790

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe
  • Publisher: umm ulkura
  • Year of Publication: 2012
  • Number of Pages: 139
  • Book visits: 4042
  • Book Downloads: 1871
  • Book Reads: 1136

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe

İsmi, bilindiği üzere Âişe(1), lakabı Sıddıka’dır.(2) Kendisine; Ümmü’l-Mü’minin diye hitab edilir ve Ümmü Abdillah künyesiyle bilinirdi, bazen kendisine Humeyra(3) lakabıyla da hitap edilirdi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ona çoğunlukla Sıddık’ın kızı anlamına gelen “Binti’s-Sıddık” şeklinde seslenirdi.

مبرة الآل والأصحاب

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişeİsmi, bilindiği üzere Âişe(1), lakabı Sıddıka’dır.(2) Kendisine; Ümmü’l-Mü’minin diye hitab

User Rating Be the first one

Mü’minlerin Annesi Hz. Âişeİsmi, bilindiği üzere Âişe(1), lakabı Sıddıka’dır.(2) Kendisine; Ümmü’l-Mü’minin diye hitab

Leave a Reply