E-cards
Last Updated 9/10/2017 4:10
Sat, 17 Nov 2018
Rabia Awal 9, 1440
Number of Books 9993

Nadiyos’ Kubre?

Nadiyos’ Kubre?

Nadiyos’ Kubre?
  • Publisher: www.levelthruth.com
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 301
  • Book visits: 1315
  • Book Downloads: 583
  • Book Reads: 384

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam

Ang mga paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito.

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa IslamAng mga

User Rating Be the first one

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa IslamAng mga

Leave a Reply