E-cards
Last Updated 9/10/2017 4:10
Sat, 23 Feb 2019
Jumaada Thani 18, 1440
Number of Books 10093

Nadiyos’ Kubre?

Nadiyos’ Kubre?
  • Publisher: www.levelthruth.com
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 301
  • Book visits: 1402
  • Book Downloads: 661
  • Book Reads: 397

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam

Ang mga paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply