E-cards
Last Updated 29/1/2020 9:31
Mon, 29 Nov 2021
Rabia Thani 24, 1443
Number of Books 10240

MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae Ng Sangkatauhan

MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae Ng Sangkatauhan

MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae Ng Sangkatauhan

Ang isang halimbawa na binigyan ng liwanag ay ang katotohanan tungkol sa buhay ni Maryam (Maria) ang dakilang Ina ni Isa (Hesus) sapagka’t ang magandang kasaysayang ipinahayag ng Banal na Qur’an tungkol sa kanya ay makapagdudulot ng higit pang magandang kaisipan hindi lamang sa mga Muslim kundi sa mga Kristiyano na nagmamahal sa kanya.
Ang kanyang kalinisan, at wagas na pagsamba ay sadyang maingat na nakatala sa Banal na Qur’an.
Ang mapagkukunan: islamland
:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply