E-cards
Last Updated 13/10/2017 5:23
Wed, 23 May 2018
Ramadan 8, 1439
Number of Books 9704

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah
  • Publisher: islamhouse
  • Number of Pages: 28
  • Book visits: 6878
  • Book Downloads: 1549
  • Book Reads: 1519

Gabay sa Hajj at Umrah

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto,

tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah,

sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto

User Rating Be the first one

Gabay sa Hajj at Umrah Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto

Leave a Reply