E-cards
Last Updated 13/10/2017 5:23
Mon, 25 May 2020
Shawwal 3, 1441
Number of Books 10125

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah
  • Publisher: islamhouse
  • Number of Pages: 28
  • Book visits: 8843
  • Book Downloads: 2233
  • Book Reads: 1938

Gabay sa Hajj at Umrah

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto,

tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah,

sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply