E-cards
Last Updated 13/10/2017 5:23
Mon, 20 May 2019
Ramadan 15, 1440
Number of Books 10186

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah
  • Publisher: islamhouse
  • Number of Pages: 28
  • Book visits: 7800
  • Book Downloads: 1830
  • Book Reads: 1658

Gabay sa Hajj at Umrah

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto,

tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah,

sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply