E-cards
Last Updated 5/9/2017 2:26
Sat, 17 Nov 2018
Rabia Awal 9, 1440
Number of Books 9993

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir
  • Publisher: http://www.mnaskacademy.org
  • Book Translator: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 80
  • Book visits: 904
  • Book Downloads: 355
  • Book Reads: 251

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

Sources: Mnask Academy

 

 

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin...

User Rating Be the first one

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin...

Leave a Reply