E-cards
Last Updated 5/4/2017 4:56
Thu, 24 May 2018
Ramadan 9, 1439
Number of Books 9704

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 127
  • Book visits: 906
  • Book Downloads: 394
  • Book Reads: 301

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon, matutunghayan sa aklat na ito kung ano ang katotohanan patungkol sa mga bersikulo ng bilbliya na madalas ginagamit ng mga Kristyano upang patunayan na si Jesus ay Diyos at sa huling bahagi nito ay ang paliwanag tungkol sa tunay na daan at katuruan ni Cristo.

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon

User Rating Be the first one

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon

Leave a Reply