KUR’AN-i

Kur'an-i: Është përkthim i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip nga një grup përkthyesish pr ...