E-cards
Last Updated 23/7/2018 3:11
Sat, 22 Feb 2020
Jumaada Thani 28, 1441
Number of Books 10130

Bokin’ny Azkar sy Doah

Bokin’ny Azkar sy Doah
  • Book Editor: Djamildine Samsoudine
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: MANAGNA Zakaria
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 52
  • Book visits: 679
  • Book Downloads: 196
  • Book Reads: 170

Bokin’ny Azkar sy Doah

Ity dia boky Bokin’ny Azkar sy Doah Ity dia boky kely izay mirakitra Azkar sy Doah maro samihafa, nalaina avy tamin’ny boky masina Kor’any sy ny Sonnat.kely izay mirakitra Azkar sy Doah maro samihafa, nalaina avy tamin’ny boky masina Kor’any sy ny Sonnat.

Notsongaina manokana ireo Azkar sy Doah izay tena fanao matetika ary ilain’ny mpino Islamo amin’ny fiainany andavanandro. Ka hitanao ao ireto manaraka ireto: Azkar sy Doah fanao andavanandro, ireo zavatra tenenina anatin’ny Swalat, ireo zavatra tenenina aorian’ny Swalat, Azkar fanao amin’ny maraina sy hariva, Azkar atao amin’ny zavatra samihafa, teny feno fahasoavana sy valisoa, Azkar fanao alohan’ny hatory, Doah avy amin’ny Kor’any sy Sonnat.
Ary natao miaraka amin’ny dikany amin’ny teny malagasy izany, mba hampazava amin’ny mpamaky ny dikan’ireo Azkar sy Doah izay vakiany.

Source: islamhouse.com

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply