ആരാണ്‌ യേശു ക്രിസ്തു?

ആരാണ്‌ യേശു ക്രിസ്തു?

ബൈബിളിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ ക്രിസ്തു സ്വയം താന്‍ ആരാണെന്നാണ്‌ വാദിച്ചതെന്ന വസ്തുത പരിശോധിക്കുന്ന രചന.

Publisher: നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്ത്‌, കേരള