Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin...

Publisher: http://www.mnaskacademy.org

Book Translator: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM

Hajj and Umrah Guide

Hajj and Umrah Guide

Hajj and Umrah Guide my brother pilgrim, as there is for every group a leader and for every journey a guide

Publisher: http://www.mnaskacademy.org