กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ

กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ

กฎเกณฑ์การพิจารณาสัตว์ที่อนุมัติตามหลักการ สรุปจากหนังสือ “อัลหะยะวานาต” เขียนโดย เชคสุลัยมาน อัล-เคาะรอชีย์ รวมกฎว่าด้วยการจำแนกว่าสัตว์ชนิดใดทีีี่หะลาลและอนุญาตให้มุสลิมทานได้ และสัตว์ประเภทใดที่หะรอม ตามหลักศาสนาอิสลาม

Publisher: สำนักพิมพ์อัลกอสิม

Book Translator: อัสรัน นิยมเดชา