วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม

วันอีดในอิสลาม หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น

Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)

บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน) เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเฉพาะเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการทำอุฎหิยะฮฺหรือการเชือดกุรบ่าน โดยระบุหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ พร้อมคำอธิบายและความเห็นจากอุละมาอ์ในมัซฮับทั้งสี่

Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน

คู่มืออิอฺติกาฟ

คู่มืออิอฺติกาฟ

อธิบายประเด็นต่างๆ ว่าด้วยอิอฺติกาฟในช่วงสิบวันสุดท้ายของเราะมะฎอนไว้อย่างกระชับแต่ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นหัวข้อ ผู้เรียบเรียงได้อ้างหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและอัลหะดีษไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยทัศนะและความเห็นของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้เป็นตัวอธิบาย

Publisher: ห้องสมุดอิกเราะอ์

Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน